Visie & Missie

Visie: Het grootste online-platform voor verhuisdozen en aanverwante materialen met de beste materialen tegen de scherpste prijzen.

Missie: De consument en (small)business een kwalitatief en uitgekiend assortiment verhuismaterialen tegen de scherpste prijzen in de markt gebaseerd op onze kernprincipes:

  • kwaliteit zorgt voor onze omzet van morgen
  • de klant bepaald of wij de beste zijn
  • de klant kan altijd op ons rekenen
  • wij zijn betrouwbaar en integer
  • wij dragen bij aan een beter milieu
  • informatie is open en mag nooit worden afgeschermd